System alarmowy i monitoring to dwa różne systemy, ale często współpracujące ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej ochrony budynku, mieszkania czy innych obiektów. System alarmowy składa się z czujek ruchu, otwarcia okien i drzwi, czujników dymu i innych urządzeń, które sygnalizują potencjalne zagrożenia. Te urządzenia są połączone z centralą alarmową, która otrzymuje sygnały z czujek i w razie potrzeby wywołuje alarm w postaci sygnału dźwiękowego, świetlnego lub przesyła informacje do firmy ochroniarskiej lub właściciela obiektu.

Monitoring natomiast polega na ciągłym monitorowaniu obiektów przy pomocy kamer, które przesyłają obraz do centrali monitoringu. Operatorzy monitorujący obraz na bieżąco mogą reagować w razie wykrycia nieprawidłowości lub podejrzanych zachowań. Monitoring może być zainstalowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a nagrane materiały są wykorzystywane w celu zidentyfikowania osób biorących udział w przestępstwach lub incydentach.

Oba systemy mogą współpracować ze sobą poprzez podłączenie kamer monitoringu do centrali alarmowej, co pozwala na natychmiastowe przesłanie obrazu do monitorujących operatorów w razie wykrycia alarmu. W ten sposób można szybciej i skuteczniej zareagować na zagrożenie lub nieprawidłowość.

Systemy wykrywania włamań dla:

• Telenot

• Honeywell

• DSC

• Satel