Systemy przeciwpożarowe są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony mienia. Ich stosowanie w budynkach oraz obiektach jest zwykle obowiązkowe i podlega surowym wymaganiom norm i przepisów. System przeciwpożarowy to zbiór urządzeń i systemów służących do wykrywania, sygnalizowania i zwalczania pożarów. System przeciwpożarowy może składać się z czujników dymu i temperatury, sygnalizatorów dźwiękowych i świetlnych, instalacji gaśniczych, hydrantów, itp.

Systemy wykrywania pożaru dla:

• Telenot

• Zettler

• Hekatron

• Siemens