KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE:

Administratorem danych osobowych jest O&K Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w 32-800 Brzesko, ul. 11 Listopada 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666636 (dalej jako: „Spółka”).

KONTAKT DO NAS:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod adresem: rodo@okelektro.com

Jeśli korzysta Pan/Pani ze strony okelektro.com w celu zasięgnięcia informacji na temat usług to Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnianego i niezbędnego interesu Spółki, więcej informacji w tym temacie znajdzie Pan/Pani w zakładce Polityka Cookies.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną uprawniającą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

W jakich celach przetwarzane będą dane osobowe:

– jeśli Pan/Pani jest osobą fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zamierza zawrzeć umowę ze Spółką to Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem niniejszej umowy, w celu zrealizowania umowy po jej zawarciu i dochodzenia ewentualnych należności.

– jeśli natomiast Pan/Pani jest osobą reprezentującą kontrahenta Spółki i jest Pan/Pani wyznaczony/a do kontaktu ze Spółką to Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje Spółka.

Dane przetwarzane będą również w celach:

– przekazania informacji,

– marketingu bezpośredniego,

– ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe mogą mieć jedynie odbiorców w postaci podmiotów współpracujących ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz trwających procesów biznesowych dotyczących Spółki. 

Dane osobowe przez Spółkę przechowywane będą przez cały okres trwania danego procesu, przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane są jedynie w zakresie w jakim zostały nam przekazane i do realizacji konkretnego celu. Dane przekazywane są m.in. w celu oferowania przez nas produktów i usług.

Do przetwarzania danych osobowych należą dane podawane przez Użytkowników na przeznaczonym do tego formularzu znajdującym się na stronie, dane pozyskane w trakcie komunikatu kanałem elektronicznym typu: e-mail, telefon, sms, portal społecznościowy, dane pozyskane z ogólnodostępnego miejsca dla profesjonalistów typu Linked-in, dane dostępne publicznie w CEIDG, KRS i na stronach internetowych.

Przekazanie danych np. podwykonawcom zawsze odbywa się na podstawie umowy, a podmiot, który je otrzyma chroni jest w sposób prawidłowy i zachowuje pełną poufność w ich zakresie.

Zgodnie z klauzulą RODO przysługuje Panu/Pani:

– dostęp do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– poprawiania swoich danych,

– usunięcia danych,

– ograniczenia przetwarzania danych,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.